O nás

Náš tábornický klub vznikl na podzim roku 1997 z rozhodnutí čtyř bývalých vedoucích TOM Svišti, který také působí v Roztokách. Naším cílem je vést děti k většímu poznání přírody a života v ní, přitom však zůstat moderním člověkem, který nese odpovědnost za své konání, i za svůj vztah k životnímu prostředí. Náš oddíl má blízko k ideálů E.T. Setona, jako jednoho z největších znalců lesní moudrosti severoamerických indiánů.

Naše činnost se skládá z pravidelných schůzek, jednodenních výletů, vícedenních výprav a letních táborů. Právě výpravy a tábory považujeme za vyvrcholení naší činnosti, neboť právě delší pobyt v přírodě vede k jejímu hlubšímu porozumění, poznání její hodnoty a získání respektu k ní samé. Kromě této činnosti společně konáme různé kulturní a sportovní akce. Hlavní programovou náplní jsou různé hry a hříčky, které se nezávaznou formou snaží o rozvoj psychických i fyzických schopností s důrazem na různé dovednosti související s životem v přírodě. Tak se snažíme vybudovat partu přátel, nejen pro cesty do přírody, ale i pro normální život. Náš oddíl spolupracuje se sdružením Roztoč. S tímto sdružením sdílíme i společné prostory ve školní jídelně. Společně pořádáme i akce pro veřejnost. Těmi největšími jsou Masopust, Kuličkiáda, Zahradní slavnost a na podzim Drakiáda.

Množství dětí v posledních letech se promítá i do členské základny Draků. V současné době máme okolo 40 členů, na schůzkách se nás schází zhruba 25, na výpravách o něco méně. Dětem se podvedení zkušených vedoucích věnuje celkem osm vedoucích ve věku 18 až 23 let a několik externích spolupracovníků. Většina akcí je založena především na atmosféře přátelství mezi velkými a malými kamarády.